تحقق شگفت انگیز برخی ردیف‌های درآمدی بودجه در چهار ماهه+جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: میزان وصولی 13 ردیف درآمدی بشرح اطلاعات جدول ذیل، نسبت به مبالغ مصوب چهار دوازدهم قانون بودجه با اهمیت بوده (ارقام وصولی در حد بسیار معناداری نسبت به رقم پیش بینی شده، بیشتر وصول گردیده است) که عمدتآ به دلیل پیش بینی ردیف درآمدی در قانون با عدد یک میلیون ریال، کم برآورد نمودن رقم درآمد در زمان تصویب قانون یا حصول درآمد اتفاقی در طول دوره بوده که حاکی از عدم انجام کارشناسیهای لازم و فقد اطلاعات کافی در خصوص میزان درآمد قابل وصول اینگونه ردیف‌های درآمدی بوده، لذا ضرورت دارد تدابیر لازم به منظور صحت پیش‌بینی این اقلام در قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد:

به گزارش فارس، یکی از مهمترین ردیف های درآمدی در جدول فوق، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن (ردیف 130408) بوده است که بیش از 100 درصد (2 برابر) رقم مصوب چهار دوازدهم قانون بودجه محقق شده است.

اوضاع وقتی جالب تر می شود که بدانید میزان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 1400 که اواسط آذرماه پارسال به مجلس تقدیم شده بود، صرفا 4 هزار میلیارد تومان بود و این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس و علی رغم مخالفت شدید وزیر وقت صمت به 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. رقمی که در چهار ماه ابتدایی امسال، دوسوم آن محقق شد و نشان داد پیش بینی اولیه دولت در این زمینه، شدیدا کم برآورد داشته است.

انتهای پیام/منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.