فیلم| آخرین سخنان و اشعار استاد شهریار قبل از لبیک به دعوت حق


فیلم| آخرین سخنان و اشعار استاد شهریار قبل از لبیک به دعوت حق


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.