تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی 51 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 6103.6 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه ابتدای سال جاری معادل 2191.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 35.9 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 6103.6 هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از 2755.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 79.5 درصد آن (مبلغ 2191.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

جدول 1- هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال 1400


تسهیلات بانک ها

همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی پنج ماهه ابتدای سال 1400 را می‌توانید از اینجا + تسهیلات بانکها تسهیلات بانکها  + دریافت کنید.

انتهای پیام/بمنبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.